Somatické koučování

„Změna na úrovni těla představuje i změnu v našem životě.“

Somatické koučování

Somatické koučování představuje unikátní spojení koučovacích technik a poznatků z oblasti práce s tělem.

Jsem úspěšnou absolventkou ročního výcviku v Somatickém koučování, který je uznán ICF (International Coaching Federation).

Tělo je neoddělitelnou součástí veškerého našeho prožívání, proto považuji za víc než důležité ho zahrnout i do procesu koučování. Věřím, že žádná změna v našem životě nemůže nastat, pokud není ukotvena v našem těle. Mou snahou je klienta při koučování vnímat celostně, všímat si jeho individuální řeči těla – toho, jak se navenek projevuje, jakým způsobem se pohybuje, jak komunikuje apod. Interpretace těchto specifických somatických markerů však je v rukou koučovaného. Mým cílem je pouze vést klienta k větší vnímavosti sebe sama.